66 / 100

Kako to pretraživači poput Google-a određuju koje web stranice će se pojaviti prve u rezultatima pretrage? Za one koji su manje upućeni u tajne algoritama pretraživača, postoji koncept koji je revoluciju učinio mogućom – PageRank. Ovaj članak će vam približiti osnovne principe PageRank-a

šematski prikaz Google-ovog algoritma zvanog Page rank. na kome su više web stranica označene drugačijim bojama i veličinama

PageRank algoritam je revolucionirao način na koji pretraživači rangiraju web stranice, postavljajući temelje za modernu optimizaciju za pretraživače (SEO). Jedan od ključnih elemenata PageRank-a je kvaliteta i broj ulaznih linkova, što znači da stranice koje imaju više visokokvalitetnih backlinkova imaju veći autoritet i verovatno će se bolje rangirati u rezultatima pretrage. Ova činjenica je navela stručnjake za SEO da fokus stave na izgradnju kvalitetnih linkova i kreiranje sadržaja koji je vredan deljenja. Osim toga, PageRank je podstakao razvoj praksi kao što su gostujuće pisanje blogova (guest post’s) i saradnja sa uticajnim osobama u industriji kako bi se stekli relevantni backlinkovi. Dok PageRank nije jedini faktor koji Google koristi za rangiranje, njegov uticaj je i dalje prisutan u mnogim aspektima SEO strategija, naglašavajući važnost linkova kao signala autoriteta i relevantnosti.

Ukratko, PageRank je “glas” svih drugih stranica na internetu o tome koliko je neka stranica važna. Link na stranicu računa se kao glas podrške. Ako nema linka, nema podrške (ali to je kao suzdržavanje od glasanja, a ne glas protiv stranice).

Google-ova formula za izračunavanje Page rank-a

Citirajući iz originalnog Google rada (Google paper) , PageRank je definisan ovako:

Pretpostavimo da stranica A ima stranice T1…Tn koje upućuju na nju (tj. citati su). Parametar d je faktor prigušenja koji može biti postavljen između 0 i 1. Obično postavljamo d na 0,85. Takođe, C(A) je definisan kao broj linkova koji izlaze sa stranice A. PageRank stranice A dat je sljedećom formulom:

PR(A)=(1−d)+d(PR(T1)C(T1)+⋯+PR(Tn)C(Tn))PR(A) = (1-d) + d \left(\frac{PR(T1)}{C(T1)} + \cdots + \frac{PR(Tn)}{C(Tn)}\right)PR(A)=(1−d)+d(C(T1)PR(T1)​+⋯+C(Tn)PR(Tn)​)

Napomena: PageRank-ovi formiraju raspodjelu vjerovatnoće preko web stranica, tako da će zbir svih PageRank-ova web stranica biti jedan.

PageRank ili PR(A) može se izračunati koristeći jednostavan iterativni algoritam, i odgovara glavnom vlastitom vektoru normalizovane matrice linkova weba.


Formula PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn)) predstavlja osnovni oblik PageRank algoritma, koji je razvio Google za ocjenjivanje važnosti web stranica na osnovu broja i kvaliteta veza (linkova) koje ih upućuju.

Evo što svaka komponenta znači:

  1. PR(A): PageRank vrednost stranice A. Ovo je vrednost koju želimo izračunati.
  2. (1-d): Ovo je faktor prigušenja (damping factor), koji obično ima vrednost oko 0,85. Preostalih 0,15 (1-d) se dodaje kako bi se osiguralo da svaka stranica ima neku osnovnu vrednost PageRank-a, čak i ako nema ulaznih linkova.
  3. d: Damping faktor, obično postavljen na 0,85. Ovaj faktor se koristi kako bi se modeliralo ponašanje korisnika koji klikće na linkove na stranici. Postoji 85% šanse da korisnik prati link na stranici, a 15% šanse da direktno unese novu URL adresu.
  4. PR(T1), PR(T2), …, PR(Tn): PageRank vrednosti stranica T1, T2, …, Tn koje imaju linkove prema stranici A. Ove stranice su referentne stranice koje upućuju na stranicu A.
  5. C(T1), C(T2), …, C(Tn): Broj linkova na svakoj od stranica T1, T2, …, Tn. Ovaj broj se koristi za ravnomernu raspodelu vrednosti PageRank-a stranice T na sve stranice koje linkuje.

Formula se može interpretirati kao:

  • (1-d) predstavlja osnovni PageRank koji se dodaje svakoj stranici.
  • d (PR(T1)/C(T1) + PR(T2)/C(T2) + … + PR(Tn)/C(Tn)) predstavlja PageRank koji stranica A dobija od svih stranica koje linkuju na nju. Vrednost PageRank-a svake stranice koja linkuje na A se deli sa brojem linkova na toj stranici kako bi se vrednost ravnomerno podelila na sve linkovane stranice.

Ova formula se iterativno primenjuje dok se vrednosti PageRank-a za sve stranice u mreži ne konvergiraju na stabilne vrednosti.

Primjer:

Ako imate tri stranice (A, B, C) i želite izračunati PageRank za stranicu A koja ima linkove sa stranica B i C, onda biste uzeli PageRank vrednosti stranica B i C, podelili ih sa brojem linkova na tim stranicama, i sve to pomnožili sa damping faktorom, dodajući osnovnu vrednost (1-d).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *